ŠSK aerobik Beník při ZŠ Dr. E. Beneše Bohumín
Tř. Dr. E. Beneše 456
73581 Bohumín

IČ: 72057181
ČÚ: 1728980309/0800

Simona Zdvomková

Simona Zdvomková

simonazdvomkova@seznam.cz

+420 607 956 096
Kroužek sportovních her vedou: Mgr. Jana Sitková

Kontakt na Mgr. Janu Sítkovou: jana.sitkova@zsbenese.eu